All posts by omri

מגילת איכה מבוארת- החברה למתנ”סים

מגילת איכה מבוארת- החברה למתנ”סים

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את חוברת מגילת איכה המבוארת, שנוצרה בחברה למתנ”סים. המגילה מכילה פרשנות מילולית למלים הקשות במגילה,

More...
סדר תיקון שבועות ומגילת רות מבוארת- החברה למתנ”סים (חלק 1)

סדר תיקון שבועות ומגילת רות מבוארת- החברה למתנ”סים (חלק 1)

בעמוד זה ניתן להוריד ולקרוא את חלקה הראשון של חוברת תיקון ליל שבועות שהופקה בחברה למתנ”סים. “חג השבועות הנו אחד מבין

More...
סדר תיקון שבועות ומגילת רות מבוארת- החברה למתנ”סים (חוברת מלאה)

סדר תיקון שבועות ומגילת רות מבוארת- החברה למתנ”סים (חוברת מלאה)

בעמוד זה ניתן להוריד ולקרוא את חוברת תיקון ליל שבועות שהופקה בחברה למתנ”סים. “חג השבועות הנו אחד מבין שלושת הרגלים,

More...
ברכה חילונית לשלום החיילים- יעקב מעוז

ברכה חילונית לשלום החיילים- יעקב מעוז

בעמוד זה ניתן לקרוא את הברכה לחיילי צה”ל שחיבר ד”ר יעקב מעוז. מדובר בברכה בנוסח חלופי לתפילה המסורתית לשלום חיילי

More...
“להיות רמטכ”ל”- סרטו של יואב לימור

“להיות רמטכ”ל”- סרטו של יואב לימור

בקטע זה ניתן למצוא קישור לסרטו המלא של יואב לימור, “להיות רמטכ”ל”, אשר נוצר לכבוד יום העצמאות ה-70 ועוסק בסיפורם

More...
‘מי ברכב?’

‘מי ברכב?’

בעמוד זה ניתן להאזין ולקרוא את מילות השיר ‘מי ברכב?’, אשר נכתב ע”י רפאל ספורטה והולחן ע”י עמנואל עמירן. השיר

More...
‘שיבולי פז’- הגבעתרון

‘שיבולי פז’- הגבעתרון

בעמוד זה ניתן להאזין ולקרוא את מילות השיר ‘שיבולי פז’, אשר נכתב בידי עמירם קופר והולחן בידי יעקב שגיא. שיר

More...
‘חג’ (ניבים דוברים אלי)- רחל

‘חג’ (ניבים דוברים אלי)- רחל

בעמוד זה ניתן להאזין ולקרוא את מילות השיר ‘חג’ (הידוע גם כ-‘ניבים דוברים אלי’) שכתבה רחל המשוררת. השיר עוסק בחוויית

More...
‘שיבולת בשדה’

‘שיבולת בשדה’

בעמוד זה ניתן להאזין ולקרוא את מילות השיר ‘שיבולת בשדה’, שהפך לאחד השירים המזוהים ביותר עם חג השבועות. שיר זה,

More...
‘סלינו על כתפינו’

‘סלינו על כתפינו’

בעמוד זה ניתן להאזין ולקרוא את מילות השיר ‘סלינו על כתפינו’, אשר מתאר את חווית חג השבועות כחג הביקורים. השיר,

More...