כל הפוסטים של omri

קהילה – כוחות חיים, צמיחה וריפוי

קהילה – כוחות חיים, צמיחה וריפוי

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בשאלת חשיבות הקהילה בחיינו. מדובר בחלק השני מתוך

More...
קליעה למטרה – מעגלי ערבות הדדית ומיקודה

קליעה למטרה – מעגלי ערבות הדדית ומיקודה

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בשאלת הערבות ההדדית. בדף לימוד זה ננסה לראות אופנים

More...
קשר משפחתי- מערך לימוד על משמעות המשפחה

קשר משפחתי- מערך לימוד על משמעות המשפחה

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בשאלת הקשר המשפחתי ומקומו בחיינו. מערך הלימוד מבוסס

More...
ר' אלעזר והאדם המכוער- מערך לימוד

ר' אלעזר והאדם המכוער- מערך לימוד

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בסיפור הפגישה בין רבי אלעזר והאדם המכונה 'מכוער'.

More...
סיפורו של ר' יהושע בן חנניה- מערך לימוד

סיפורו של ר' יהושע בן חנניה- מערך לימוד

עמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בסיפור דמותו של רבי יהושוע בן חנניה, מגדולי

More...
על הפגישה בין רבי יוחנן וריש לקיש

על הפגישה בין רבי יוחנן וריש לקיש

עמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בסיפור הפגישה בין שתי דמויות מעולם התלמוד: רבי יוחנן

More...
רבי שמעון בר יוחאי והמערה – אידיאל ומציאות

רבי שמעון בר יוחאי והמערה – אידיאל ומציאות

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בסוגיית המתח שבין האידיאל לבין המציאות, דרך סיפורו

More...
רקמה אנושית אחת חיה- מערך לימוד

רקמה אנושית אחת חיה- מערך לימוד

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בסוגיית הקשר: בין אדם ואומה, הקשר החי בין אנשים

More...
שגרה – פשרה בין טוב לרע

שגרה – פשרה בין טוב לרע

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בשאלת השגרה בחיינו. מהי חווית השגרה? כיצד היא

More...
שינוי תודעה – משימה קשה

שינוי תודעה – משימה קשה

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בניסיון ליצור שינוי תודעה בחברה הישראלית ובקושי הגדול

More...