כל הפוסטים של omri

אומץ, אנושיות ודיוק- מערך לימוד

אומץ, אנושיות ודיוק- מערך לימוד

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בקשר שבין תכונת האומץ לבין ערכי האנושיות והדיוק. האומץ

More...
ערבות הדדית בעידן המימוש העצמי- מערך לימוד

ערבות הדדית בעידן המימוש העצמי- מערך לימוד

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בשאלת ערך הערבות ההדדית בעידן המימוש העצמי. ערך זה

More...
אומץ כאש – מחממת או שורפת? מערך לימוד

אומץ כאש – מחממת או שורפת? מערך לימוד

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בשאלת האומץ והגבולות ההכרחיים לאימוץ בהקשר שלו. המטאפורה

More...
אומץ אזרחי – בין חזון לאוטופיה

אומץ אזרחי – בין חזון לאוטופיה

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בשאלת האומץ האזרחי על המתח שבין חזון לאוטופיה. היכולת

More...
אומץ אזרחי –  מהיכן עליו להגיע? מערך לימוד

אומץ אזרחי – מהיכן עליו להגיע? מערך לימוד

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בשאלת מקורו של האומץ האזרחי, דרך התמקדות בדמותו

More...
אדם, אדמה וקהילה- מערך לימוד

אדם, אדמה וקהילה- מערך לימוד

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בשאלת הקשר בין האדם, האדמה והקהילה. שאלה זו

More...
מאבק רעיוני- מערך לימוד

מאבק רעיוני- מערך לימוד

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק במאבק הרעיוני שחל (ועדיין מתחולל) בעולם היהודי סביב

More...
גדודי העבודה- מערך לימוד

גדודי העבודה- מערך לימוד

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בהיסטוריה וסיפורו הייחודי של גדוד העבודה. גדוד העבודה על

More...
סוכות -מערך לימוד

סוכות -מערך לימוד

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק במשמעותו של חג הסוכות. מעגל השנה היהודי מלא במשמעויות

More...
מהי ציונות?

מהי ציונות?

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את מערך הלימוד שנכתב בשומר החדש ועוסק בשאלה- מהי ציונות? התנועה הציונית, שקמה כתגובה לפוגרומים באירופה

More...