אודות המיזם

מטרת אתר הטקסים היא ליצור קודקס חי, דינמי ונגיש דיגיטלית של טקסי השבת, שייתן מקום וביטוי לגיוון הקיים במסורות היהודיות ובעדות השונות. אתר זה נבנה על ידי מיזם "כל אחד ממקומו", כאתר משלים לאתר הראשי של מיזם שבת אנפלאגד, מתוך תפיסתם של אנשי המיזם לפיה שבת ישראלית יהודית יכולה לכלול פעילויות משפחתיות בבית ומחוצה לו, בד בבד עם ביצוע של טקסי השבת ומנהגי השבת המסורתיים.

באיסוף התכנים השתדלנו לשים דגש על המסורות הפרקטיות ולא על ההגות, ולעקוף את מבני הידע ההיררכיים המסורתיים על ידי בניית מערכת מחוברת לשטח, המעודדת ומזמינה שיתוף של הציבור ביצירה וניצול "חכמת ההמונים".

כיתבו לנו